Header image

Sự kiện

Cart

Quản trị Tinh gọn Made in Vietnam giúp các Doanh nhân Việt Nam tìm ra lời giải cho mục tiêu phát triển bền vững

“Quản trị Tinh gọn Made in Vietnam giúp các doanh nhân Việt Nam tìm ra lời giải cho mục tiêu phát triển bền vững”, đó là lời kết luận thống nhất của các doanh nhân sau khi kết thúc ngày học đầu tiên của chương trình CEO Tinh gọn Made in Vietnam  khóa 39, khai giảng ngày 08/06/2019.

Chương trình CEO Tinh gọn Made in Vietnam đã khai giảng khóa thứ 39 tại Viện Quản trị Tinh gọn GKM. Chương trình là nơi giúp các Doanh nhân, Doanh nghiệp Việt Nam nắm bắt được các nội dung của trường phái Quản trị Tinh gọn Made in Vietnam, từ đó xây dựng hệ thống Quản trị cho doanh nghiệp mình, giải quyết các vấn đề trong thực tiễn, hướng tới mục tiêu tăng năng suất và phát triển bền vững.

Với tốc độ biến đổi nhanh chóng của thị trường, cùng với việc điều hành doanh nghiệp dựa nhiều trên kinh nghiệm hoặc các phương pháp quản trị rời rạc của các CEO, khi các doanh nghiệp phát triển vượt qua được các cột mốc 5 năm, 10 năm cũng là lúc doanh nghiệp nhận ra sự thiếu bền vững trong quá trình phát triển. Theo TS. Nguyễn Đăng Minh, cảm giác đó là phổ biến với rất nhiều doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam và điều đó là hoàn toàn bình thường khi doanh nghiệp không có một hệ thống quản trị nền tảng để phát triển bền vững. Chính từ thực trạng đó, trường phái Quản trị Tinh gọn Made in Vietnam ra đời để hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt Nam bổ sung, hoàn thiện hệ thống quản trị sẵn có theo hướng tăng năng suất và phát triển bền vững. Đồng thời, tiến sĩ cũng chia sẻ, thay đổi là một quá trình và rất cần có thời gian cho điều đó. Trong quá trình đào tạo, tư vấn cho hơn 1000 doanh nghiệp áp dụng Quản trị Tinh gọn Made in Vietnam từ 2011 đến nay, kinh nghiệm cho thấy thành công luôn đến với những doanh nghiệp bền bỉ, kiên nhẫn triển khai thực hiện. Đặc biệt, khi đã đưa được trường phái Quản trị Tinh gọn Made in Vietnam vào xây dựng hệ thống Quản trị cho doanh nghiệp thì kết quả nhận được sẽ thực sự lớn và doanh nghiệp đặt được chân vào con đường phát triển bền vững. Chính vì lẽ đó, Quản trị Tinh gọn Made in Vietnam được coi là thuốc Nam cho con người và doanh nghiệp Việt Nam, phương thuốc không có tác dụng phụ để nâng cao thể trạng, phát triển bền vững.

Trường phái Quản trị Tinh gọn Made in Vietnam vừa có tính khoa học, vừa đảm bảo tính thực tiễn giúp mang lại lời giải cho các bài toán khó doanh nghiệp VIệt Nam đang cần trả lời để phát triển bền vững.

Đóng lại module 1, anh Trịnh Anh Tuấn, TGĐ của Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm PVI chia sẻ qua buổi học đã hiểu vì sao các doanh nghiệp rất khó duy trì các giải pháp quản trị  để đạt được hiệu quả bền vững. Những tri thức nền tảng của trường phái Quản trị Tinh gọn Made in Vietnam tại module 1 chương trình CEO Tinh gọn Made in Vietnam đã phần nào lý giải cho thực trạng đó.

Với anh Bùi Đức Thiện, GĐ công ty FC Wiring cũng chia sẻ, tôi đến đây với nhiều câu hỏi quản trị còn trăn trở, đặc biệt là tính tuân thủ của các cán bộ cấp trung và hệ thống quản trị. Qua 1 ngày học, tôi đã hiểu được nguyên nhân và định hướng được giải pháp cho mình để triển khai ngay vào thực tiễn doanh nghiệp.

Chương trình CEO Tinh gọn Made in Vietnam khóa 39 sẽ tiếp tục tới ngày 20 tháng 7 năm 2019 với 5 module tiếp theo hứa hẹn sẽ giúp các doanh nhân, doanh nghiệp hoàn thiện hệ thống quản trị, hướng tới tăng năng suất và phát triển bền vững, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước.

(Tin từ Viện Quản trị Tinh gọn GKM, Công ty GKM Việt Nam)

Bình luận

error: Content is protected !!