Header image

Giới thiệu

Cart

CÔNG TY GKM VIỆT NAM

CÔNG TY GKM VIỆT NAM được thành lập với triết lý Kiến tạo các sản phẩm, dịch vụ Made in Vietnam, Made by Vietnam làm cuộc sống tốt đẹp hơn. Với Triết lý này, chúng tôi nỗ lực từng ngày nghiên cứu phát triển ngày càng nhiều các sản phẩm, dịch vụ thuần Việt có chất lượng vượt trội so với mong đợi của khách hàng, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp phát triển bền vững kinh tế đất nước.

Công ty có 5 lĩnh vực hoạt động chính, bao gồm:

  1. Viện Quản trị Tinh gọn GKM (GKM Lean) đóng góp các hoạt động Nghiên cứu, Tư vấn và Đào tạo các giải pháp của hệ thống Quản trị Tinh gọn Made in Vietnam cho các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức là khách hàng của Công ty.
  2. Viện Công nghệ Tinh gọn GKM (GKM Tech) đóng góp các hoạt động tư vấn chuyển giao công nghệ chế tạo sản phẩm và công nghệ dịch vụ cho các doanh nghiệp, tổ chức là khách hàng của Công ty.
  3. GKM Giáo dục (GKM Education) đóng góp các giải pháp đào tạo kỹ năng và đào tạo kỹ năng cho giáo viên, giảng viên, học sinh, sinh viên, học viên tại các cơ sở giáo dục (từ giáo dục Mầm non đến giáo dục Đại học và Sau đại học) theo trường phái Quản trị Tinh gọn Made in Vietnam.
  4. GKM Dịch vụ (GKM Service) bao gồm các lĩnh vực như: GKM HOMES, GKM TRADE, GKM LOGISTICS… đóng góp các hàng hóa kèm giải pháp tới các gia đình, doanh nghiệp, tổ chức Việt theo tư duy Tinh gọn Made in Vietnam.
  5. GKM Sản xuất (GKM Manufacturing): nghiên cứu sản xuất các sản phẩm dân dụng thông minh Made in Vietnam, Made by Vietnam sử dụng trong các gia đình Việt Nam theo tư duy Tinh gọn Made in Vietnam, đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Vì một cuộc sống ngày càng tươi đẹp hơn, vì một xã hội ngày càng phát triển bền vững, chúng tôi mong muốn đồng hành với quý khách hàng, doanh nghiệp đối tác cùng xây dựng các sản phẩm Made in Vietnam, Made by Vietnam theo trường phái Quản trị Tinh gọn Made in Vietnam và Quản trị Công nghệ Tinh gọn Made in Vietnam, khẳng định tự hào Việt Nam.

error: Content is protected !!