Header image

Giới thiệu

Cart

THÔNG ĐIỆP CỦA CHỦ TỊCH

Kính Thưa Quý đối tác, Quý doanh nhân , Bạn bè trong nước và quốc tế

Như quý vị đã biết, Học thuyết Quản trị Tinh Gọn Made in Vietnam (Made in Vietnam Finest/Lean Management Philosophy), Học thuyết Giáo dục Made in Vietnam (Made in Vietnam Education Philosophy) và Học thuyết Đổi mới sáng tạo Made in Vietnam (Made in Vietnam Innovation Philosophy ) là nền tảng của Công nghệ Quản trị Tinh Gọn Made in Vietnam (Made in Vietnam Finest/Lean Management Technology), Công nghệ Giáo dục Made in Vietnam (Made in Vietnam Education Technology), Công nghệ Đổi mới sáng tạo Made in Vietnam (Made in Vietnam Innovation Technology), các công nghệ thực tiễn này  đã và đang được chuyển giao công nghệ hiệu quả cho hàng ngàn các tổ chức tại tại Việt Nam. Cho đến nay, hàng ngàn doanh nghiệp, tổ chức tại Việt Nam (bao gồm cả doanh nghiệp Việt và doanh nghiệp FDI, từ quy mô vừa nhỏ đến lớn) đã và đang áp dụng thành công từng phần hay toàn phần các cấu phần của hệ thống Công nghệ Quản trị này. Các công nghệ này cũng đã được đăng ký sở hữu trí tuệ tại Việt Nam và quốc tế. Không chỉ tại Việt Nam, các công nghệ này có thể được áp dụng sáng tạo các quốc gia khác nhau trên thế giới, trong mọi hoạt động của tổ chức tại qui mô gia đình, doanh nghiệp và quốc gia, góp phần mang lại sự hạnh phúc và phát triển bền vững cho toàn thể nhân loại.

Với khát vọng truyền thổi công nghệ nêu trên vào cuộc sống, làm cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn, chúng tôi mong muốn được đồng hành và ủng hộ của Quý đối tác, Quý doanh nhân bạn bè trong nước và quốc tế cùng nhau đồng hành cùng nhau nâng cao năng lực quản trị và năng lực công nghệ, từ đó cùng nhau đồng hành kiến tạo các sản phẩm, dịch vụ Made in Vietnam, Made by Vietnam đẳng cấp góp phần phát triển bền vững đất nước và nhân loại.

                 Trân trọng cảm ơn!

Chủ tịch Công ty TNHH GKM Việt Nam

error: Content is protected !!