Header image

Tư vấn

Cart

GKM Giáo dục

GKM EDU là thành viên trực thuộc công ty GKM Việt Nam, GKM EDU phối hợp với GKM LEAN và GKM TECH họat động trên lĩnh vực phát triển các giải pháp giáo dục KỸ NĂNG, giải pháp đào tạo TÂM THẾ, đào tạo định hướng nghề nghiệp, đào tạo phương pháp giảng dạy cho giáo viên, giảng viên của hệ thống giáo dục từ giáo dục mầm non đến đào tạo Cao Đẳng, Đại Học, Sau đại học theo trường phái Quản trị Tinh gọn Made in Vietnam.

GKM EDU phát triển các chương trình đào tạo online (E-learning), tư vấn giải pháp thực hành kỹ năng cho hệ thống đào tạo nộị bộ tại cơ sở đào tạo, doanh nghiệp tổ chức.

Tính tới thời điểm hiện tại GKM EDU phối hợp với GKM LEAN đã triển khai thành công chương trình đào tạo CEO TINH GỌN MADE IN VIETNAM tại nhiều doanh nghiệp tổ chức tại Việt Nam. Từ chương trình đào tạo cho lãnh đạo doanh nghiêp này, chúng tôi không ngừng phát triển các giải pháp thực tiễn phát triển năng lực tư duy và năng lực hành động của con người theo các chương trình tư vấn và đào tạo:

 • Chương trình đào tạo tư vấn các giải pháp đào tạo TÂM THẾ, kỹ năng cho người dạy (giảng viên, giáo viên, và cán bộ đào tạo trong doanh nghiệp) nâng cao năng lực đào tạo hướng dẫn người học áp dụng được nội dung đào tạo vào thực tiển cuộc sống, thực tiễn doanh nghiệp tổ chức;
 • Cung cấp các giải pháp áp dụng công nghệ đào tạo trực tuyến (E-Learning) và coaching tại thực tiễn hiện trường cho các chương trình đào tạo nội bộ tại doanh nghiệp;
 • Các nội dung đào tạo định hướng, phát triển kỹ năng cho người học tại gia đình và xã hội cho người học (học sinh, sinh viên, người lao động) theo các cấp học trong hệ thống giáo dục nước nhà.

 

Sản phẩm của GKM Edu

 • Bộ giải pháp đào tạo người lao động Tâm thế, Kỹ năng, Đào tạo định hướng trong doanh nghiệp theo trường phái Quản trị tinh gọn Made in Vietnam
 • Bộ giải pháp đào tạo Tâm thế, Kỹ năng, Đào tạo định hướng dùng cho giảng viên và bộ giải pháp đào tạo dùng cho sinh viên đại học theo trường phái Quản trị Tinh gọn Made in Vietnam
 • Bộ giải pháp đào tạo Tâm thế, Kỹ năng, Đào tạo định hướng dùng cho giảng viên trung cấp, cao đẳng nghề và bộ giải pháp đào tạo dùng cho sinh viên theo trường phái Quản trị Tinh gọn Made in Vietnam
 • Bộ giải pháp đào tạo Tâm thế, Kỹ năng, Đào tạo định hướng dùng cho giáo viên cấp 3 và bộ giải pháp đào tạo dùng cho học sinh cấp 3 theo trường phái Quản trị Tinh gọn Made in Vietnam
 • Bộ giải pháp đào tạo Tâm thế, Kỹ năng, Đào tạo định hướng dùng cho giáo viên cấp 2 và bộ giải pháp đào tạo dùng cho học sinh cấp 2 theo trường phái Quản trị Tinh gọn Made in Vietnam
 • Bộ giải pháp đào tạo Tâm thế, Kỹ năng, Đào tạo định hướng dùng cho giáo viên cấp 1 và bộ giải pháp đào tạo dùng cho học sinh cấp 1 theo trường phái Quản trị Tinh gọn Made in Vietnam

 

Giá trị mang lại cho khách hàng, xã hội

Hình thành được TÂM THẾ, nâng cao kỹ năng, năng lực cho giáo viên, giảng viên người học. Hỗ trợ phát triển Tâm thế và kỹ năng cho học sinh, sinh viên ở mọi nơi mọi lúc. Khơi gợi đam mê và nhiệt huyết sống, tình yêu đối với công việc, gia đình, đất nước.

 • Phát triển bền vững nguồn nhân lực cho doanh nghiệp tổ chức
 • Đóng góp vào phát triển bền vững hệ thống giáo dục nước nhà

 

Thông tin liên hệ:

GKM EDU

Địa chỉ: Số 7, Khu nhà vườn Vĩnh Hoàng giai đoạn 2, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại:  024 3357 5666

Website: http://gkmedu.gkm.vn/

Email: VienquantritinhgonGKM@gkm.vn

error: Content is protected !!