Header image

Sự kiện

Cart

Giải Pháp Hiệu Quả Giúp Doanh Nghiệp Việt Vượt Khủng Hoảng Trong Và Sau Đại Dịch Covid 19

 1. Các Module Chương trình Đạo tạo CEO Tinh Gọn Made in Vietnam (đã được đăng ký sở hữu trí tuệ) http://gkmlean.gkm.vn/training/ceo44/

 • Module 1: Quản trị Tinh gọn Made in Vietnam
 • Module 2: Quản trị Chiến lược Tinh gọn Made in Vietnam
 • Module 3: Khoa học Giải quyết vấn đề
 • Module 4: Quản trị Nhân sự Tinh gọn Made in Vietnam
 • Module 5: Quản trị Chất lượng Tinh gọn Made in Vietnam
 • Module 6: Tư vấn định hướng áp dụng tại doanh nghiệp

 2. Các Module Chương trình Đạo tạo EMO Tinh Gọn Made in Vietnam (đã được đăng ký sở hữu trí     tuệ) http://gkmlean.gkm.vn/training/emo-tinhgon-made-in-vietnam/

 • Module 1: Quản trị Tâm Thế dành cho Nhà quản trị cấp trung
 • Module 2: Áp dụng hiệu quả Tư duy Tinh gọn Made in Vietnam cho Nhà quản trị cấp trung
 • Module 3: Khoa học giải quyết vấn đề cho Nhà quản trị cấp trung
 • Module 4: Báo cáo, Liên lạc, Trao đổi Tinh gọn Made in Vietnam cho Nhà quản trị cấp trung
 • Module 5: Quản trị Tinh gọn 5S Made in Vietnam cho Nhà quản trị cấp trung
 • Module 6: Quản trị Nhân sự Tinh gọn Made in Vietnam cho Nhà quản trị cấp trung
 • Module 7: Quản trị Chất lượng Tinh gọn Made in Vietnam cho Nhà quản trị cấp trung
 • Module 8: Thiết lập chương trình hành động cho Nhà quản trị cấp trung

 3. Các Module Chương trình Đạo tạo FMO Tinh Gọn Made in Vietnam (đã được đăng ký sở hữu trí tuệ) http://gkmlean.gkm.vn/training/fmo-tinhgon-made-in-vietnam/

 • Module 1: Quản trị Tâm Thế, thay đổi tư duy, làm chủ cuộc đời;
 • Module 2: Định hướng phát triển sự nghiệp cá nhân;
 • Module 3: Tư duy Quản trị Tinh gọn Made in Vietnam cho người mới đi làm;
 • Module 4: Khoa học giải quyết vấn đề cho người mới đi làm;
 • Module 5: Báo cáo, Liên lạc, Trao đổi Tinh gọn Made in Vietnam cho người mới đi làm;
 • Module 6: 5S Made in Vietnam cho người mới đi làm.

 

Bình luận

error: Content is protected !!