Header image

Sự kiện

Cart

Khai trương cửa hàng GKM HOMES số 1

Ngày 18/07/2018, Công ty GKM Việt Nam chính thức khai trương cửa hàng đầu tiên trong chuỗi hệ thống GKM HOMES. Cửa hàng đặt tại địa chỉ: Số 566 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội

GKM HOMES là một phần quan trọng trong lĩnh vực dịch vụ của GKM (GKM Service). Với vai trò là nơi để truyền thổi Quản trị Tinh gọn Made in Vietnam vào cuộc sống khu vực gia đình, GKM HOMES cung cấp cả sản phẩm hữu hình và các giải pháp. Trong đó, các giải pháp sẽ góp phần giúp các gia đình Việt Nam tiếp cận với việc tổ chức cuộc sống khoa học theo tư duy Quản trị Tinh gọn Made in Vietnam. Đồng thời các sản phẩm hữu hình sẽ đóng vai trò hỗ trợ thực hiện các giải pháp đó.

Sản phẩm và dịch vụ chính của GKM HOMES bao gồm:

  • Dịch vụ Quản trị Gia đình Tinh gọn
  • Dịch vụ định hướng phát triển con cái
  • Các sản phẩm hàng hóa hỗ trợ tổ chức cuộc sống khoa học
  • Các sản phẩm hàng hóa hỗ trợ việc định hướng phát triển con cái

Ngoài ra, GKM HOMES cũng sẽ là cầu nối giữa các nhà sản xuất trong nước với người tiêu dùng, giúp các sản phẩm, hàng hóa Made in Vietnam, Made by Vietnam ngày càng hoàn thiện hơn.

 

Bình luận

error: Content is protected !!